• Ajuda psicològica per fer front i superar traumes, pors, inseguretat, trastorns d’ansietat, obsessions, sentiments d’impotència, desgana o culpa, trastorns de l’estat d’ànim, trastorns de personalitat

• Orientació escolar: problemes d’aprenentatge, manca d’atenció, hiperactivitat, baixa autoestima, dificultats per controlar els impulsos.

• Assessorament i orientació als pares que tinguin dificultats de relació o de convivència amb els seus fills i vulguin trobar maneres més satisfactòries de relacionar-se.